Thứ Ba, Tháng Mười 4, 2022

CTCP Truyền thông – VMG

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được cổ phần hóa từ Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức hoạt động từ tháng 8/2006 với vốn điều lệ 14 tỷ đồng. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng – còn được gọi là Gas (LPG), Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (viết tắt là VIMEXCO GAS) là một trong những công ty chuyên kinh doanh khí tại Việt Nam.

Quý khách tham khảo thêm:

Thành lập công ty  Thủ tục thành lập công ty Dịch vụ thành lập công ty

Ngày giao dịch đầu tiên: 30/09/2009

 • Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 21.0
 • Khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu: 9,600,000Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
 • (*) EPS cơ bản (nghìn đồng):0.27
 • EPS pha loãng (nghìn đồng):0.27
 • P/E :20.48
 • Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng):2.20
 • (**) Hệ số beta:n/a
 • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:6,440
 • KLCP đang niêm yết:9,600,000
 • KLCP đang lưu hành:9,600,000
 • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):52.80
 • (*) Số liệu EPS tính tới năm 2021 | Xem cách tính
 • (**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên | Xem cách tính

Nhóm ngành: Kinh doanh sản phẩm khí đốt
Vốn điều lệ: 96,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 9,600,000 cp
KL CP đang lưu hành: 9,600,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:– Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đông Nam Á – MCK: SEASECURITIES

Tổ chức kiểm toán:– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2010

– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2011
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2017
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2018
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2019
– Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – 2020
– Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – 2021

Giới thiệu: Quá trình hình thành và phát triển:

 • Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (viết tắt VIMEXCO GAS) được cổ phần hóa từ Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Tp.HCM, được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần theo Quyết đnh số 5335/QĐ,UBND ngày 30/12/2005 của ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công ty được Sở KHĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 4903000272 ngày 21/07/2006 với vốn điều lệ là: 14.000. 000.000đ (Mười bốn tỷ đồng).
 • Ngày 11/09/2009 được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2009/GCNCP-VSD.
 • Ngày 15/09/2009 được Sở GD chứng khoán Hà Nội cấp quyết định số 567/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Vimexcogas được niêm yết cố phiếu tại Sở GD chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 26/07/2012 Sở GD chứng khoán Hà Nội quyết định số 261/QĐ-SGDHN về việc hủy niêm yết cồ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
 • Hiện tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500755050, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 02/11/2016, nơi cấp Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vốn điều lệ: 96.000. 000.000đ (Chín mươi sáu tỷ đồng).
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, P.1, Thành Phố Vũng Tàu
 • Điện thoại: 028 3515 3418 – Fax:028 3841 0152
 • Người công bố thông tin: Ông Đặng Trần Hồng Quân – Kế toán trưởng
 • Email: contact@vimexcogas.com.vn
 • Website: http://www.vimexcogas.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Hữu Chí Ông Lê Hữu Chí Chi tiết…
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Kim Thi Bà Nguyễn Thị Kim Thi Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Trần Thái Hưng Long Ông Trần Thái Hưng Long Chi tiết…

 BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lương Quốc Nam Ông Lương Quốc Nam 46 Từ ngày 11 tháng 08 năm 2020 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty…
Chi tiết…
Giám đốc Kinh doanh Ông Trần Quốc Thái Ông Trần Quốc Thái 38 Từ 2009 đến 2010: Trưởng phòng Công ty Thuán Hơp – Từ 2010 đến 2014: Tự doanh – …
Chi tiết…
Quyền Giám đốc Nhân sự Bà Lưu Thị Hằng Bà Lưu Thị Hằng 43 Từ 08/2007-03/2010: Nhân vên Ban TCHC, Ban TCKT Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Lo…
Chi tiết…
Kế toán trưởng Ông Đặng Trần Hồng Quân Ông Đặng Trần Hồng Quân 39 Từ tháng 09/2005 đến 06/2010: Nhân viên kế toán CTCP Hoá – Dược phẩm Mekophar. -…
Chi tiết…

 BAN KIẾM SOÁT 

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Võ Cao Phong Ông Võ Cao Phong Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Lương Thị Ngọc Bích Bà Lương Thị Ngọc Bích Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Bích Ngọc Bà Đặng Thị Bích Ngọc Chi tiết…

VỊ TRÍ KHÁC 

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Đặng Trần Hồng Quân Ông Đặng Trần Hồng Quân 39 Từ tháng 09/2005 đến 06/2010: Nhân viên kế toán CTCP Hoá – Dược phẩm Mekophar. -…
Chi tiết…
Người được ủy quyền công bố thông tin Bà Trần Nguyệt Ánh Bà Trần Nguyệt Ánh 56 Từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 đến ngày 01 tháng 11 năm 2018 : Kế toán trưởng Công…
Chi tiết…
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 394,385,669 365,124,905 280,524,271 290,933,878

Giá vốn hàng bán 354,879,987 331,438,281 235,852,288 247,707,958

Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 35,766,292 33,686,624 37,628,932 39,579,580