Thứ Bảy, Tháng Tám 13, 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – AAS

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh, được thành lập ngày 26/12/2006 với vốn điều lệ 22 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh của công ty bao gồm: tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp; môi giới chứng khoán; lưu ký chứng khoán; kinh doanh chứng khoán; chứng khoán bảo lãnh phát hành… tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Năm 2020, cổ phiếu của công ty giao dịch trên thị trường UPCoM.

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán
Vốn điều lệ: 800,000,000,000 đồng
KL CP đang niêm yết: 80,000,000 cp
KL CP đang lưu hành: 80,000,000 cp

Tổ chức tư vấn niêm yết:
Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam – 2013
Theo tông tin: http://s.cafef.vn/upcom/AAS-cong-ty-co-phan-chung-khoan-smart-invest.chn

Giới thiệu: Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 26/12/2006: Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh chính thức được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 38/UBCK-GPHDKD ngày 26/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với vốn điều lệ 22 tỷ Đồng và các hoạt động bao gồm: Môi giới chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán, Đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính, Lưu ký chứng khoán
Ngày 10/03/2011: Đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Anh thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico. Chuyển trụ sở chính từ số 30 Mai Hạc Đề, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phó trụ sở chính đến số 7, cổng số 2, chốt 80, tổ 80, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày 19/10/2015: Đổi tờ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hamico thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartlnvest. Chuyển trụ sở chính từ số 7, ngõ 2, đường 80, tổ 80, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đến tầng 4, số 70 Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thay đổi người đại diện theo pháp luật
Ngày 12/10/2016: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán số 36/GPDC-UBCK ngày 12/10/2016 về việc tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng để thực hiện hoạt động. Bảo lãnh phát hành
Ngày 27/02/2017: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán số.
07/GPDC-UBCK ngày 27/02/2017 về việc SMARTSC có thể thực hiện đầy đủ các hoạt động sau: Chứng khoán môi giới, Kinh doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Bảo lãnh phát hành. Chuyển trụ sở chính từ Tầng 4, 70 Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội đến Tầng 3, 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 29 tháng 7 năm 2019: SSC chấp thuận trở thành công ty đại chúng. Hiện nay, công ty đang hoạt động với vốn điều lệ 310 tỷ đồng theo Giấy phép sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/2. 2017. Năm 2016, Công ty mở rộng và phát triển kinh doanh cả về quy mô và giá trị và là một trong những công ty cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp trên thị trường vốn, luôn sát cánh và hỗ trợ khách hàng.

Các lĩnh vực kinh doanh chính:

Môi giới chứng khoán
Chứng khoán tự doanh
Chứng khoán bảo lãnh phát hành
Tư vấn đầu tư chứng khoán
Ngoài ra, Công ty còn cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ Tài chính.
Địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779

Phát thanh viên: Bà Lưu Bích Ngọc – Chuyên gia tư vấn tài chính

Trang web: www.sisi.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Bà Ngô Thị Thùy Linh Bà Ngô Thị Thùy Linh 40 Từ 2006 – 2007: Chuyên viên kiểm toán CT TNHH Earn &Young Việt Nam Từ 2007 – 201…
Chi tiết…
Thành Viên HĐQT Ông Trần Minh Tuấn Ông Trần Minh Tuấn Chi tiết…
Thành Viên HĐQT Ông Trần Minh Tuấn Ông Trần Minh Tuấn Chi tiết…
Thành Viên HĐQT Ông Lê Mạnh Cường Ông Lê Mạnh Cường 44 Từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 06 tháng 05 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty…
Chi tiết…
Thành Viên HĐQT Bà Đỗ Thị Sâm Bà Đỗ Thị Sâm 38 Từ ngày 05 tháng 08 năm 2020 đến ngày 01 tháng 07 năm 2021 : Kế toán trưởng Công…
Chi tiết…
Thành Viên HĐQT Ông Phạm Minh Đức Ông Phạm Minh Đức

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Mạnh Cường Ông Lê Mạnh Cường 44 Từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến ngày 06 tháng 05 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty…
Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Trường Sơn Ông Nguyễn Trường Sơn Chi tiết…
Phó Tổng GĐ Bà Đỗ Thị Sâm Bà Đỗ Thị Sâm 38 Từ ngày 05 tháng 08 năm 2020 đến ngày 01 tháng 07 năm 2021 : Kế toán trưởng Công…
Chi tiết…
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Vân Anh Bà Lê Thị Vân Anh

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đào Thanh Huyền Bà Đào Thanh Huyền 36 Từ 2008 – 2014: Kế toán viên Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Từ 2015 – nay: Trưởng…
Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Bùi Thị Quỳnh Anh Bà Bùi Thị Quỳnh Anh 32 Từ 2015 đến nay: Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp Công ty Cồ Phần Chứng…
Chi tiết…
Thành viên BKS Bà Lê Thị Bích Tuyên Bà Lê Thị Bích Tuyên

Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng

(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu         Trước     Sau  Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 192,337,655 143,569,039 172,893,200 252,406,090  

 

Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV -1,356,690 -377,264 -351,351 -274,481  

 

Lợi nhuận tài chính -1,356,690 -377,264 -351,351 -274,481